بنگر ز جهان چه طرف بربستم هیچ / وز حاصل عمر چیست در دستم هیچ...

دوره ابتدایی سنتور

این کتاب حاوی قطعاتی است در کلیه دستگاهها و آوازها (به جز نوا و راست پنجگاه). هر دستگاه یا آواز با مقدمه ای ضربی شروع می گردد و سپس گوشه های مهم آن دستگاه یا آواز اجرا می گردند و با یک قطعه ضربی یا رنگ خاتمه می یابد. زنده یاد استاد فرامرز پایور این کتاب ارزشمند را برای هنرجویانی که دستور سنتور را پشت سر گذاشتن تدوین نموده اند. این کتاب، فوق العاده ارزشمند است و کمک بسیاری در زمینه شناخت ردیف موسیقی ایرانی و تقویت نوازندگی هنرجویان می نماید. زمان معمول برای اجرای کامل این کتاب توسط هنرجو دو سال در نظر گرفته شده که این خود نشان دهنده سنگینی و اهمیت این کتاب می باشد.

باتوجه به اینکه بسیاری از هنردوستان گرامی دسترسی به اجرای این کتاب ندارند و همچنین ارائه توضیحات لازم و ضروری در مورد قطعات، تصمیم به اجرای قطعات این کتاب گرفتم.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دستگاه شور

1- مقدمه شور

2- درآمد اول شور

3- درآمد دوم شور

4- چهارمضراب شور

5- درآمد سوم شور

6- گوشه شهناز

7- چهارمضراب شهناز

8- گوشه قرچه

9- گوشه رضوی

10- گوشه حسینی

11- چهارمضراب حسینی

12- ادامه گوشه حسینی

13- گرایلی شستی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آواز ابوعطا

1- مقدمه ابوعطا

2-درآمد اول ابوعطا

3- سه مضراب ابوعطا از کتاب دستور سنتور

4-درآمد دوم ابوعطا

5- حجاز

6- چهارمضراب حجاز

7- ادامه حجاز

8- گبری

9- شونی

10- چهارباغ یا چهارپاره

11- رنگ ابوعطا


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آواز بیات ترک

1- مقدمه بیات ترک

2- درآمد اول بیات ترک

3- چهارمضراب بیات ترک از کتاب دستور سنتور

4- درآمد دوم بیات ترک (داد)

5- گوشه فیلی

6- گوشه شکسته

7- چهارمضراب شکسته

8- ادامه شکسته

9- شهابی

10- رنگ بیات ترک


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آواز افشاری

1- مقدمه افشاری

2- درآمد اول افشاری

3- چهارمضراب افشاری

4- درآمد دوم افشاری

5- جامه دران

6- حزین

7- چهارمضراب عراق

8- عراق

9- رهاب

10- رنگ افشاری


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آواز دشتی

1- مقدمه دشتی

2- درآمد اول دشتی

3- درآمد دوم دشتی

4- چهارمضراب دشتی از کتاب دستور سنتور

5- بیات راجع

6- عشاق

7- چهارمضراب عشاق

8- ادامه عشاق

9- سارنج

10- رنگ دشتی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دستگاه سه گاه

1- مقدمه سه گاه

2- درآمد اول سه گاه

3- درآمد دوم سه گاه

4- چهارمضراب سه گاه از کتاب دستور سنتور

5- ادامه درآمد دوم سه گاه

6- گوشه زابل

7- چهارمضراب زابل

8- ادامه زابل

9- گوشه مخالف

10- سه مضراب مخالف

11- ادامه گوشه مخالف

12- مغلوب

13- مویه

14- جُغتایی

15- رنگ سه گاه


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چهارمضراب ها


1- چهارمضراب ابوعطا

2- چهارمضراب بیات ترک

3- چهارمضراب دشتی

4- چهارمضراب سه گاه


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دستگاه همایون

1- مقدمه همایون

2- درآمد اول همایون

3- چهارمضراب همایون

4- درآمد دوم همایون

5- چکاوک

6- بیداد

7- چهارمضراب بیداد

8- ادامه بیداد

9- رنگ همایون


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آواز اصفهان
 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دستگاه چهارگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برچسب‌ها: ردیف ابتدایی سنتور, سنتور, اجرای ردیف ابتدایی, دانلود ردیف ابتدایی
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۷ دی۱۳۹۰ساعت 15:22  توسط محسن دانشمند |